อุปกรณ์ช่วยเดินและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยส่วนขา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภวิทย์ รัศมีเพ็ญอุตสาหกรรม
2นาย พีระพงษ์ สิงห์รออุตสาหกรรม
3นาย ฉัตรชัย ทองเกียรติอุตสาหกรรม
4นาย ยศธร ชาญพานิชกิจโชติอุตสาหกรรม
5นาย พิริยะ เดชโชคอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธราดล อัฐพานนท์ปวช.
2นาย สิริวัฒน์ ศรีรอดปวช.
3นาย กุลภพ ไชยพิเดชปวช.
4นาย ชัยทัศน์ เทศดีปวช.
5นาย ธนพล รมยสมิตปวช.
6นาย สวราชย์ กองทองปวช.
7นาย อัฒพงษ์ โสภาปวช.
8นาย สิทธิโชค กรดแก้วปวช.
9นาย ชัยรัตน์ แตงกลับปวช.
10นาย คมชาญ พัสดรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาส่วนขาทั้งที่เดินไม่สะดวก และไม่สามารถเดินได้ ต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเดิน และกายภาพบำบัดมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน จึงควรมีการสร้างอุปกรณ์ที่มีราคาต่ำลง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถซื้อหามาใช้ได้ทุกคน ทุกฐานะ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนาด 20 x 5 x 100 cm. วัสดุท่อพีวีซี และอะลูมิเนียม นำไปประกบเข้ากับข้างขาของผู้ป่วย แล้วทำการโยกแกนจับ เข้าออกตามปกติคล้ายการเดินแกว่งแขน ทำให้ผู้ป่วยสามารถยืน เดินได้ กายภาพบำบัดด้วยตนเองได้ และลดค่าใช้จ่ายการซื้ออุปกรณ์ของผู้ป่วย