หม้อก๋วยเตี๊ยวประหยัดพลังงาน Pot Noodle Save Energy

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนา เลิศรุ่งรัศมี-
2นาย บวรนันท์ ดีเจริญอุตสาหกรรม
3นาย วิเชียร จินากลึงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร ม่วงปั้นปวส.
2นาย บรรชร หลวนเกียวปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวเป็นจำนวนมากในร้านค้าและสถานประกอบการร้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ใช้นั้นเป็นหม้อที่มีอยู่ทั่วไป คือเป็นที่สิ้นเปลืองพลังงานและสิ้นเปลืองแก๊สอยู่มาก ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดและค้นหาข้อมูลการประหยัดพลังงาน โดยคิดทำหม้อก๋วยเตี๋ยวประหยัดพลังงานโดยใช้โซลินอยด์ควบคุมการจ่ายแก๊สเข้าหัวเตาและใช้เทอร์โมคัปเปิลในการตรวจวัดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้พร้อมทั้งส่งค่าไปที่เทมคอนโทรลเลอร์สั่งงานระบบจ่ายแก๊ส เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการใช้แก๊ส ผลการทดลองหม้อก๋วยเตี๋ยวพบว่าระบบผสมแก๊สกับอากาศ โดยใช้หัวแก๊สอินฟาเรดสามารถเกิดการเผาใหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นและประหยัดพลังงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการใช้แก๊ส พบว่า ระบบผสมแก๊สกับอากาศโดยใช้หัวแก๊สอินฟาเรดสามารถเกิดการเผาใหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นและประหยัดพลังงานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน
1.ได้หม้อก๋วยเตี๋ยวแบบประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต
2.เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางด้านไฟฟ้ากำลัง