สครับมะรุมน้ำผึ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิกร ป้องตัน-
2Miss วิลันดา กอบกอง-
3นางสาว มัทรี เชื้อหมอ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐมน พึ่งภพปวช.
2นางสาว ภัทรานิษฐ์ ต๊ะทาปวช.
3นางสาว อลิษา อิ่มคำปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

มะรุม เป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ หลากหลาย ทั้งทางด้านอาหาร ด้านยารักษาโรคและยังมีประสิทธิภาพในการดูแลปัญหาผิว ทั้งการขจัดสิว ต่อต้านริ้วรอย ลดรอยแผลเป็นและจุดด่างดำ กระซับรูขุมขน สร้างสมดุลของน้ำมันช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใส การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1.) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่จากมะรุม (2.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชากรทั่วไปที่มีต่อผลิตภัณฑ์เวียงสาสครับผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยสรุปตามลำดับ คือ (1.) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรได้แก่ ประชากรทั่วไปในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในชุมชนบ้านป่าคาและนักเรียน,นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จำนวน 50 คน (2.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เวียงสาสครับ(3.) สถิติที่ใช้ในงานวิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต(x̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (4.) ผลการวิจัยจากการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในบ้านป่าคาและนักเรียน,นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เวียงสาสครับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพในการดูแลปัญหาผิว ทั้งการขจัดสิว ต่อต้านริ้วรอย ลดรอยแผลเป็นและจุดด่างดำ กระซับรูขุมขน สร้างสมดุลของน้ำมันช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้้นกระจ่างใส
ปกติผิวจะมีการผลัดเซลล์ผิวทุก 2-4 สัปดาห์ แต่เมื่ออายุเกิน 20 ปี การผลัดเซลล์ผิวจะช้าลงทำให้เกิดปัญหาริ้วรอยและผิวหมองคล้ำ การขัดผิวด้วยฟองน้ำ เกลือขัดผิว แปรง หรือวิธีอื่น ๆ จึงช่วยให้เซลล์ผิวผลัดตัวเร็วขึ้น ทำให้ผิวดูกระจ่างใส

- ผิวแห้ง การขัดผิวที่เสื่อมสภาพออกจะช่วยให้ครีมบำรุงผิวซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวผิวจึงไม่แห้งตึง

- ผิวผสม ลดปัญหาการเกิดสิวช่วยให้สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ

- ผิวมัน ช่วยให้รูขุมขนสะอาดขึ้นลดการอุดตันและลบเลือนรอยดำจากสิว