อุปกรณ์นวดกดจุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุคนธลักษณ์ ผดุงพันธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชัชฎาภรณ์ หวังเกี่ยวกลางปวช.
2นางสาว เมธาพร แหม่มสอดปวช.
3นางสาว อุษา บุญแยงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบว่าประชากรในชุมชนต่างๆ มักจะมีอาการปวดเมื่อย ตามร่างกาย เช่น น่อง ต้นขา แขน เป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากความเสื่อมในระบบกล้ามเนื้อ การใช้กล้ามเนื้อเป็นเวลานาน เช่น การนั่ง การยืน จึงทำให้เกิดการปวดเส้นเอ็น ตาม เท้า น่อง และต้นขา จากปัญหาการเจ็บป่วย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดขา ปวดส้นเท้า นี้ เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขและช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้กับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย โดยมีแนวคิด นำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ คือ“ท่อ PVC” มาประยุกต์ทำเป็นอุปกรณ์นวดกดจุด เพื่อแก้ไขและช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์นวดกดจุด ใช้ในการนวด กดจับจุด บริเวณต้นขา เท้า น่อง สะโพกด้านหลัง รวมถึงช่วยยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกิดจากหินปูนและพังผืด และคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อขารวมถึงกล้ามเนื้อหลัง ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้น การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น การปวดเกร็งของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ รวมถึงเส้นเลือดขอดจะบรรเทาลงได้ การเคลื่อนไหวและการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในอิริยาบถต่างๆจะดีขึ้นตามมา