เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิวเมศร์ เงินโน-
2นาย อุทัย สุมามาลย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชนาท ขัติยะปวส.
2นาย อนุชา ต๊ะผัดปวส.
3นาย ทักษิณ อินทะแสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่นในป่าเขา ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในสถานการณ์ที่ไม่เหลือพลังงานไฟฟ้าสำรองอื่น ๆ ที่ซึ่งเวลานั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ไฟฟ้าเพื่อภารกิจสำคัญเช่นการติดต่อสื่อสาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าในสถานการณ์นี้ได้โดยการหมุนปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมือ และจัดเก็บพลังงานที่ผลิตได้ในแบตเตอร์รี่ขนาด 12 VDC 10 AHr ใช้อินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC เป็น 220 VAC เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวยามฉุกเฉินให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ผลิตไฟฟ้าฉุกเฉินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างสูงยิ่ง ในสถานการณ์ที่ไม่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองอื่น ๆ เหลืออยู่ให้ใช้ได้
โครงสร่างทำด้วยกล่องอะคริลิคขนาด กว้าง x ยาว x สูง 15 x 25 x 12.5 เซนติเมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC 200 W ต้นกำลังใช้มือหมุน กระแสฟ้าที่ผลิตได้ประจุให้กับแบตเตอร์รี่ขนาด 12 VDC 10 AHr ใช้อินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC เป็น 220 VAC เพื่อนำไปใช้งานแก้ไขสถานการณ์ให้พ้นวิกฤติต่อไป