น้ำพริกผลไม้กรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นรานันท์ อุนตกูลปวส.
2นางสาว สุกฤตา แก้วฉิมปวส.
3นางสาว ลินดา แซ่ว่างปวส.
4นางสาว ปพิชญา โพธิ์สัตย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่อง น้ำพริกผลไม้กรอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำน้ำพริกผลไม้กรอบสมุนไพรโดยนำผลไม้ที่มีอยู่มากตามท้องถิ่นซึ่งก็คือกล้วยน้ำว้าและมะม่วงและมีสรรพคุณมากมายในการรักษาโรคต่างๆนำมาเป็นส่วนผสม ผลิตเป็นน้ำพริกที่แตกต่างจากน้ำพริกทั่วไปในท้องตลาด ซึ่ง สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 เดือนในอุณหภูมิห้อง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถซื้อไปเป็นของฝากและซื้อไว้รับประทานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริกและของฝากและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
2. เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ในท้องถิ่นที่มีอยู่มากให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
3. เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มระยะเวลาในการเก็บน้ำพริกมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป