เครื่องหลอดเทียน

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การทำบุญตามวัดต่างๆมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่การทำบุญไหว้พระจะใช้สิ่งของต่างๆในการไหว้เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ เป็นต้น เทียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนในวันเข้าพรรษาทางชาวบ้านจะถวายเทียนแก่พระเพื่อใช้ในการกิจของสงฆ์ในช่วงการเข้าพรรษาแต่เนื่องด้วยการกิจวัตรของพระสงฆ์จะใช้เทียนในการจุดให้แสงสว่างหรือจุดบูชาในการทำกิจกรรมต่างๆในวัดหรือในพิธีศาสนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องหยอดเทียนมีขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 44 เซนติเมตร ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า AC 220 โวลล์
1 ได้เครื่องหยอดเทียนที่สามารถรีไซเคิลเศษเทียน หรือขี้ตาเทียนกลับมาใช้ใหม่ตามรูปแบบพิมพ์ที่กำหนด
2 ได้เทียนที่รีไซเคิลจากเศษเทียน หรือขี้เทียนที่ใช้แล้วกลับมามีมูลค่าเพิ่ม
3 มีรายได้จากการจำหน่ายเทียนรีไซเคิล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจต ถาวรอุตสาหกรรม
2นาย ถวิล ติ๊บหน่ออุตสาหกรรม
3นาย อรรถพันธ์ ทะปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐิติศักดิ์ รักดีปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ ช่ำกล่ำปวช.