เจลล้างมือจากว่านห่างจระเข้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุภาพร ธรรมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรองสิญจน์ วัฒนวงค์ปวช.
2นาย มนัส ดอกไม้ช่อวิไลปวช.
3นางสาว อนงค์นาฏ บุรมณ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่สามารถหาได้ง่ายตามบ้านเรือนซึ่งสรรพคุณของว่านหางจระเข้ก็มีมากมายแต่หนึ่งในนั้นคือว่านหางจระเข้สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้นอกจากนี้จึงเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวกาย กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควรนำประโยชน์ของว่านหางจระเข้มาใช้โดยการนำมาทำเป็นเจลล้างมือชนิดที่ไม่ต้องล้างน้ำออกซึ่งจะสะดวกในการใช้งานอีกทั้งยังสะดวก ต่อการพกพาเนื่องจากทุกวันนี้เราใช้มือของเราจับต้องสิ่งของมากมายซึ่งเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าสิ่งของเหล่านั้นมีความสะอาดมากน้อยเพียงใดกลุ่มของข้าพเจ้าจึงจำ เป็นต้องหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยในท้องตลาดนั้นมีให้เลือกมากมายแต่ยังคงมีราคาที่แพง ฉะนั้นเราจึงคิดค้นหาวิธีการทำเจลที่สามารถทำได้ง่ายและปลอดภัยรวมทั้งปราศจากสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ตามมาได้ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำโครงงานเรื่อง เจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ชนิดที่ไม่ต้องล้างน้ำออกเพื่อตอบสนองผู้ที่สนใจรวมทั้งวิธีการทำที่ไม่สับซ้อนอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายตามบ้านเรือนและตามท้องตลาด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ว่านห่างจระเข้
วุ้นจากใบใช้ทาเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด ด้วยการใช้วุ้นจากใบทาก่อนออกแดด หรือจะใช้ใบสดก็ได้ แต่ใบสดอาจทำให้ผิวหนังแห้ง เพราะใบมีฤทธิ์ฝาดสมาน ถ้าต้องการลดการทำให้ผิวแห้ง ก็อาจจะใช้ร่วมกับน้ำมันพืชหรืออาจเตรียมเป็นโลชั่นก็ได้ (วุ้นจากใบ)
ประโยชน์แอลกอฮอร์สามารถทำให้เซลล์แบคทีเรียเสียสภาพ (จนตายในที่สุด) เนื่องจากโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียเป็น hospholipase bilayer ดังนั้นมันจึงถูกละลายได้ด้วย ethyl alcohol
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของว่านหางจระเข้
2. การทำเจลล้างมือ
3เป็นแนวทางในการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์.
4. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
5. เป็นแนวทางให้มีการศึกษาวิจัยและปรับปรุงเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคต