โคมไฟฟ้ากรแสสลับ

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เป็นโคมไฟประดับห้องรับแขกได้รับพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จเข้ากับแบตเตอร์รี่ผ่านอินเวอร์เตอร์ใช้ไฟกระแสสลับจ่ายให้กับชุดโคมประดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมระยะ 4 เมตรได้เปิด ปิด ด้วยรีโมทโคมไฟบน ล่าง และเสียงเพลง
ประดับห้องรับแขก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาคร จำปาอิ่ม-
2นาง ศุภวรรณ ป้อมสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุเทพ ณ ลำพูน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิเษก คำฉางข้าวปวช.
2นาย คณิตศร สุกันปวช.
3นาย คมสัน จันตันปวช.
4นาย วุฒินันท์ ปันอิ่นปวส.