เกมผจญภัยอวกาศ (ส่วนเสริมเกม MineCraft)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพงษ์ เปี้ยปลูก-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสินทร สุขสีปวส.
2นาย ภคพงษ์ หอระดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในหมู่เด็ก ๆ รวมทั้งเยาวชนเลยทีเดียวเนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่หาเล่นได้ไม่ยากจึงเป็นเรื่องที่ สำคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเล่นเกมที่มีดีและให้ประโยชน์กับผู้เล่นเกมผู้จัด ทำในโครงงานได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงมีความคิดที่จะพัฒนาเกมที่สร้าง สรรค์และเป็นประโยชน์กับเยาวชน และ พัฒนาเกมมาจัดทำเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนสามารถดำเนินการสร้างเกมได้ อย่างเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มีได้อย่างเหมาะสม จากแรงบันดาลใจ จินตนาการและความชอบของผม จึงทำให้ได้ความคิดที่จะสร้างตัวเสริมหรือ Mod จากเกม Minecraft โดยจะให้ผู้เล่นสำรวจไปยังดาวเคราะห์ต่างๆ โดยตัวเสริมหรือ Mod จะใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา ซึ่งจะใช้โปรแกรม Eclipse และ Forge Gradle ในการช่วยเขียนตัวเสริมนี้ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยสร้างความบรรเทิง กระบวนการคิดในการเอาตัวรอดภายในดาวต่างๆ