เรือช่วยชีวิตสาธารณภัย

วิทยาลัยการอาชีพลอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เรืือช่วยชีวิตสาธารณภัยประดิษฐ์คิดค้น เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของผู้ประสบภัยที่กำลังจะจมน้ำในระยะใกล้หรือไกล โดยใช้เวลาไม่กี่วินาที เรือสามารถแล่นเข้าช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้ และลดการสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้ารั่วในน้ำ เมื่อเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยใช้เรือช่วยชีวิตสาธารณภัยตรวจเช็คกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่นั้นได้ โดยไม่ต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเพราะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เรือช่วยชีวิตสาธารณภัยแล่นเข้าช่วยผู้ประสบภัยในระยะใกล้หรือไกลได้
2. เเรือช่วยชีวิตสาธารณภัยยังสามารถใช้ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วเมื่อเกิดอุทกภัยได้
3. โครงสร้างของเรือช่วยชีวิตสาธารณภัยสามารถรองรับน้ำหนักมากถึง 150 กิโลกรัม
1. ได้เรือช่วยชีวิตสาธารณภัยที่สามารถใช้งานได้จริงขนาดกะทัดรัด
2. สามารถช่วยทำงานได้รวดเร็วเมื่อเกิดผู้ประสบภัยจมน้ำในระยะใกล้หรือไกลได้
3. เมื่อเกิดน้ำท่วมสามารถนำเรือช่วยชีวิตสาธารณภัยตรวจเช็คกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่เสี่ยงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์นรินทร์ สุขแก้วอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิไกร ชกาไพรอุตสาหกรรม
3นาย ธีรุตม์ปกณร์ นาทธีรนันท์-
4นาย บรรจง วงศ์ใจมา-
5นางสาว ภัทรมน ธรรมริยา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรชิต แก้วอ้วนปวช.
2นาย สุทธิพงษ์ เรือนใจปวช.
3นาย กฤษฎี พรมลูนปวช.
4นาย วรัญญู ฝั้นแบนปวช.
5นาย ภานุ มาเรียนปวส.