สเปรย์ขัดรองเท้าจากน้ำมันผิวมะกรูด

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าครีมขัดรองเท้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรามาก โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่สวมใส่รองเท้าหนังกันมากที่สุด ซึ่งในครีมขัดรองเท้านั้นมีสารพิษที่มีชื่อว่าสารซูดานเรด(Sudan Red) ผสมอยู่ ซึ่งเป็นสี ที่ใช้ย้อมในตระกูลซูดาน ซึ่งจากการวิจัยของหน่วยงานนานาชาติด้านการวิจัย พบว่า สารซูดานเรด มีผลต่อการทำลาย DNA ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเนื่้องอกได้ สารพิษชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ด้วยการรับประทาน การสูดดม หรือการสัมผัส ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและทดลองนำเอาน้ำมันมะกรูดที่สกัดได้จากผิวมะกรูด ซึ่งเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ นำมาทำเป็น สเปรย์ขัดรองเท้าจากน้ำมันผิวมะกรูด เพื่อให้รองเท้าเกิดความมันวาว และไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำให้รองเท้าเกิดความมันวาว และใช้ได้กับรองเท้าหนังทุกประเภท ทุกสี
สเปรย์ขัดรองเท้าจากน้ำมันผิวมะกรูด ช่วยให้รองเท้าเกิดความมันวาว มีกลิ่นหอมของน้ำมันมะกรูด และไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารัตน์ อนุเวชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รัชกร พิลาชาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุนทรี คำแหงพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย จิรายุส ชนะสะแบงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว สุพรรณิกา สังกะสินสู่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุดาลักษณ์ บัวดังปวช.
2นางสาว กุลสตรี ฤทธิ์ศรีปวช.
3นางสาว สุกัญญา วงษาบุตรปวช.
4นางสาว ธิดารัตน์ เกษตรนพกุลปวช.
5นางสาว นิศรา เหง้าพรหมมินทร์ปวช.
6นางสาว นุชจรีย์ ใจทำปวช.
7นางสาว น้ำฝน บุญภาปวช.
8นางสาว ภาวินี อินทวงศ์ปวช.
9นาย เกียรติภูมิ ผมไผปวช.
10นางสาว กวินนา พรมสุวรรณ์ปวช.