สเปรย์ขัดรองเท้าจากน้ำมันผิวมะกรูด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารัตน์ อนุเวช-
2นาง รัชกร พิลาชาติ-
3นางสาว สุนทรี คำแหงพล-
4นาง นัยนา สีหาราช-
5นาย จิรายุส ชนะสะแบง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุดาลักษณ์ บัวดังปวช.
2นางสาว กุลสตรี ฤทธิ์ศรีปวช.
3นางสาว สุกัญญา วงษาบุตรปวช.
4นางสาว ธิดารัตน์ เกษตรนพกุลปวช.
5นางสาว นิศรา เหง้าพรหมมินทร์ปวช.
6นางสาว นุชจรีย์ ใจทำปวช.
7นางสาว น้ำฝน บุญภาปวช.
8นางสาว ภาวินี อินทวงศ์ปวช.
9นางสาว อันณิตา เวียงอินทร์ปวช.
10นาย เกียรติภูมิ ผมไผปวช.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าครีมขัดรองเท้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรามาก โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในครีมขัดรองเท้านั้นมีสารพิษที่มีชื่อว่าสารซูดานเรด(Sudan Red) ผสมอยู่ ซึ่งเป็นสีที่ใช้ย้อมในตระกูลซูดาน จากการวิจัยของหน่วยงานนานาชาติด้านการวิจัย พบว่า สารซูดานเรด มีผลต่อการทำลาย DNA ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเนื่้องอกได้ ซึ่งสารพิษชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ด้วยการรับประทาน การสูดดม หรือการสัมผัส ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและทดลองนำเอาน้ำมันมะกรูดที่สกัดได้จากผิวมะกรูด ซึ่งเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ นำมาทำเป็นสเปรย์ขัดรองเท้า เพื่อให้รองเท้าเกิดความมันวาว และไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สเปรย์ขัดรองเท้าจากน้ำมันผิวมะกรูด ช่วยให้รองเท้ามีความมันวาว มีกลิ่นหอมของน้ำมันมะกรูด และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย