โดรนตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร เทพาสามัญ
2นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร เทพาปวส.
2นาย อวิรุทธ์ สามคำปวส.
3นาย อนันตชัย พรมงามปวส.
4นาย อนุสรณ์ โนจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพปัจจุบันมนุษย์เริ่มรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น และปัญหาเหล่านี้ได้นำมาสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่คือการคิดค้นในการทำโดรนตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อใช้ในการตรวจสอบฝุ่นละอองในพื้นที่ต่างๆได้ง่ายในทางอากาศและใช้งบประมาณที่น้อยกว่าภาคพื้นดินมาก ซึ่งการตรวจสอบในภาคพื้นดินจะได้ประสิทธิภาพที่มากกว่าเพราะมีเป็นสถานีวัดค่าโดยตรงแต่ถ้าเทียบกันเรื่องราคาแล้วต่างกันหลายเท่าตัว ซึ่งถือว่านี้คือจุดเริ่มต้นของการคิดที่จะเริ่มทำในสิ่งที่แปลกใหม่ และสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมได้หากมีงบประมาณที่มากเพียงพอ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศแล้วแจ้งเตือนส่งค่าที่ได้เข้าในไลน์