อุปกรณ์นึ่งข้าวประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ-
2นาย มานะ อินอื่น-
3นาย กานต์ฐนพัฒน์ อินทร์มา-
4นาย อาทิตย์ วิหก-
5นาย นฤเบศ แก้วเสน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ ทานะปวช.
2นาย ทวนพิรมณร์ พรมมานะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากการศึกษาข้อมูล ในหนึ่งครอบครัว มี 4 คน โดยประมาณจะรับประทานข้าวเหนียวคนละประมาณ 2.5 ขีดต่อมื้อ รวมเป็นมื้อละ 1 กิโลกรัม เมื่อรับประทาน 3 มื้อ จะต้องใช้ข้าวเหนียว 3 กิโลกรัม การนึ่งข้าวเหนียวเป็นวิธีทำให้ข้าวเหนียวสุก และสามารถรับประทานได้ โดยส่วนมากจะนิยมนึ่งใส่หวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียว ซึ่งจะต้องใช้เวลานึ่งอย่างน้อย 30 นาที โดยนำข้าวสารข้าวเหนียวหนัก 2 กิโลกรัม เมื่อนำมานึ่งสุกแล้วจะได้ข้าวเหนียวสุกประมาณ 3 กิโลกรัม คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ อุปกรณ์นึ่งข้าวประหยัดพลังงาน มาใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการนึ่งข้าวเหนียวให้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนึ่งข้าวเหนียว ซึ่งมีระยะเวลาการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกเร็วขึ้นกว่าการนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้หวดนึ่งข้าวเหนียว