ตลับเมตรอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรหมินทร์ พรศรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยนันท์ กองฝ้ายปวส.
2นาย วุฒิชัย โสชนะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ซึ่งคนในประเทศไทยได้มีการดำรงชีวิต อาชีพที่แตกต่างกัน เช่นการค้าขาย งานก่อสร้าง งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการต่างๆ เป็น ซึ่งงานงานก่อสร้าง ก็เป็นงานที่จะต้องมีการวัดหาขนาดของงาน เช่นวัดขนาดห้อง วัดขนาดกล่อง เป็นต้น ซึ่งในการทำงานก่อสร้างจำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดที่ใช้ในการที่ดีจึงจะทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดตลับเมตรอัจฉริยะ เพื่อในการวัดหาขนาดของชิ้นงานได้ สะดวกมีความปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหาขนาด กว้างx ยาวx สูงสามารถวัดโดยไม่ต้องใช้คนช่วย