รองเท้านำทาง “Guide Shoe”

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โสภณ คณาดี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัณฑ์ สุวงษาปวส.
2นาย นพดล จิตตั้งปวส.
3นาย เอกลักษณ์ คะวงศ์ดอนปวส.
4นาย เอกลักษณ์ ยอดใจปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากมีปัญหาเรื่องสายตา โดยเฉพาะในตอนกลางคืนหรือในที่อับแสงอาจมองไม่เห็น จึงได้ประดิษฐ์ “รองเท้านำทาง” ขึ้นมา เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและลดอุบัติเหตุจากการมองไม่เห็นทางในตอนกลางคืน ทำให้สามารถมองเห็นทางในที่มืดได้มากขึ้น อีกทั้งสิ่งประดิษฐ์นี้ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ รองเท้านำทางจึงใช้อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนทั่วไป สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีปัญหาในการมองเห็นในเวลากลางคืน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ทำให้มีความสะดวกมากขึ้นกว่าที่จะต้องลุกไปเปิดไฟในบ้าน หรือเปิดไฟทิ้งไว้ในตอนกลางคืน เพื่อให้สามารถเดินทางในตอนกลางคืนได้อย่างปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รองเท้ามีลักษณะสวยงามตามแฟชั่นยุคปัจจุบัน และมีแสงไฟส่องทางในที่มืด