ชุดเซนเซอร์ช่วยถอยรถยนต์อเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิตรกร พลชำนิอุตสาหกรรม
2นาย ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์อุตสาหกรรม
3นาย วรวิทย์ ศรีหานารถอุตสาหกรรม
4นาย ธีระวัฒน์ พรหมศรอุตสาหกรรม
5นางสาว ฐิติมา รักเกษมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระวัฒน์ บางสาปวช.
2นาย ทินกร หนูยศปวช.
3นาย พิทยา ศาลาแกปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับการใช้รถยนต์ส่วนตัวของทุกคนใช้ในการทำงานและเห็นคนที่ต้องถอยรถเข้าซองในพื้นที่ที่จำกัดและมองไม่เห็นท้ายรถว่ารถเราจะชนกับผนังรึไม่เราจึงคิดชุดเซนเซอร์ช่วยถอยรถยนต์อเนกประสงค์ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยมีความสะดวกในการใช้งานพกพาได้ง่าย
ชุดเซนเซอร์ช่วยถอยรถยนต์อเนกประสงค์ทำขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงกับรถยนต์ส่วนบุคคลรถทั่วไปในปัจจุปันมีการใช้รถกันมากมีทั้งรถที่มีกล้องหลังและไม่มีกล้องหลังชุดเซนเซอร์ช่วยถอยรถยนต์อเนกประสงค์นี้จะช่วยประหยัดในการใช้งาน