ผลิตภัณฑ์จากกล่องพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วัลลีย์ สราญชื่น-
2นางสาว พัชราภรณ์ เครือนอก-
3นางสาว บุตรดี พรมดี-
4นาง อันธิกา สงค์ประเทศ-
5นาง ฉวี ศรีสุภาพ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เฟื่องฟ้า สาลีบุตรปวช.
2นางสาว ปรารถนา สอนวิชาปวช.
3นางสาว ปาริชาติ นาทุ่งมนปวช.
4นางสาว เฟื่องลดา สาลีบุตรปวช.
5นางสาว พรรณิภา เกษนาคปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พลาสติกเป็นสารที่คงทนสลายตัวช้ามาก การเผาไหม้ของพลาสติกบางชนิดทำให้เกิดควันพิษในอากาศ โรงงานผลิตพลาสติกมักเป็นแหล่งก่อสารเคมีที่เป็นมลพิษปริมาณมากในบรรยากาศ การประดิษฐ์พวงกุญแจจากพลาสติก ใช้พลาสติกเลข 6 มีชื่อว่า พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือที่เรียกโดยย่อว่า พีเอส (PS) เป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะและแตกง่ายใช้ทำภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ โดยนำกล่องพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ตัดให้ได้ขนาด จากนั้นวาดรูปตัดการ์ตูนลงไป และคีมเจาะรูเพื่อทำที่แขวน นำเข้าเตาอบ แล้วนำมาแขวนพวงกุญแจ เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดปริมาณขยะที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ และสามารถนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำประโยชน์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พลาสติกเลข 6 มีชื่อว่า พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือที่เรียกโดยย่อว่า พีเอส (PS) เป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะและแตกง่ายใช้ทำภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ