อุปกรณ์เตือนเด็กติดในรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. อรรถพร ไพทีระกุล-
2นาย ชนินทร์ ชุ่มเชื้ออุตสาหกรรม
3นาย เอนก อ่อนหวาน-
4ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกลักษณ์ ดวงมุสิกปวส.
2นาย กิติพงษ์ สุริยะชัยปวส.
3นาย พงศธร วงศ์มอกปวส.
4นาย ธีรยุทธ อ้วนมากปวส.
5นาย วิทวัส กาวินชัยปวส.
6นางสาว ญาษิต อินทร์สะอาดปวส.
7นางสาว สุภาภรณ์ มาลุจันทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เหตุการณ์เด็กเสียชีวิตในรถเนื่องจากขาดอากาศหายใจ ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และสร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงคนขับรถเป็นอย่างมากเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และคนขับรถ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า “อุปกรณ์เตือนเด็กติดในรถ” ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเตือนการติดค้างในรถของ เด็กนักเรียนที่อาจจะเกิดจากความประมาท โดยใช้เซนเซอร์การตรวจจับการเคลื่อนไหวของรังสีความร้อน โดยเมื่อมีการตรวจจับพบ จะมีสัญญาณเตือนไซเรน และการลดกระจกลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันเด็กขาดอากาศหายใจ และรอการช่วยเหลือจากคนที่อยู่บริเวณนั้นๆ และยังมีการแจ้ง GPS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ ของคนขับรถ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ และช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถ ให้ออกจากรถได้อย่างทันท่วงที และปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อเซนเซอร์การตรวจจับการเคลื่อนไหวของรังสีความร้อน โดยเมื่อมีการตรวจจับพบ จะมีสัญญาณเตือนไซเรน และการลดกระจกลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันเด็กขาดอากาศหายใจ และรอการช่วยเหลือจากคนที่อยู่บริเวณนั้นๆ และยังมีการแจ้ง GPS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ ของคนขับรถ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ และช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถ ให้ออกจากรถได้อย่างทันท่วงที และปลอดภัย
ได้รับอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่นำมาซึ่งอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของเด็ก จากการขาดอากาศหายใจภายในรถ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต