เครื่องเป่าแอกอฮอล์แบบหยอดเหรียญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พีรพันธ์ สำริดเรืองศรี-
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพงษ์ สำริดเรืองศรีปวส.
2นาย พีรพันธ์ สำริดเรืองศรีปวส.
3นาย ภานุพันธ์ ปิงไฝปวส.
4นาย ชนะชัย ชัยคำแหงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากประชากรชาวไทยเป็นจำนวนมากมีพฤติกรรมชอบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านขับขี่เป็นจำนวนมากในอัตรา 39.1% ในปีที่ผ่านมา ถึงจะมีการรณรงค์หลายๆครั้งแต่ก็ลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเมื่อเทียบกับเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้งานมีราคาค่อนข้างแพงไม่เหมาะที่บุคคลทั่วไปจะใช้งานเพียงครั้งครา ทางผู้วิจัยจึงต้องการที่จะคิดค้นเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบหยอดเหรียญขึ้นมาเพื่อทดสอบความพร้อมของร่างกายภายในราคาที่คุ้มค่าจึงเป็นแนวทางวิจัยในการทำเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบหยอดเหรียญขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประชาชนทั่วไปสามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ภายในร่างกาย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือการทำงาน ได้ใกล้เคียงกับเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบเป่าของเจ้าหน้าที่จราจรใช้วัด