น้ำพริกเกล็ดปลา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริก มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยคำว่า “น้ำพริก” มีความหมายจากการปรุงด้วยการนำ สมุนไพร พริก กระเทียม หัวหอม เครื่องเทศกลิ่นแรง มาโขลก บด รวมกัน เพื่อใช้สำหรับจิ้มเพื่อใช้สำหรับจิ้มโดยมี ดอกแคร์ มะเขือยาว ถั่วพู สัตว์น้ำต่างๆเช่น ปลา กุ้งแห้ง คนในสมัยก่อนนิยมรับประทานสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บก จึงคิดค้นน้ำพริกขึ้นเพื่อเพิ่มรสชาติ และดับกลิ่นคาวต่างๆ น้ำพริกถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆหรือใช้ในการรับประทานเป็นกับข้าวก็ได้ และยังได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกล็ดปลา ของเหลือทิ้งจากปลาที่เรานำมาทำอาหาร ปลาที่มีเกล็ดส่วนใหญ่เมื่อเราถอดเกล็ดออก เกล็ดปลาจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันที แต่พวกเรากลุ่มผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้นำเกล็ดที่ดูไร้ค่ามาทำน้ำพริกเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเกล็ดปลาและเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารให้กับน้ำพริก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ คือ น้ำพริกสมุนไพรเกล็ดปลา โดยใช้เกล็ดปลาอบแห้งที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ส่วนผสมอื่นๆ ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ผ่านการทอดให้หอม ทำให้น้ำพริกมีรสชาติอร่อย เผ็ด ร้อน เพิ่มเนื้อสัมผัสกรุบกรอบจากเกล็ดปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ มหาวรรณศรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทัศนาภรณ์ สมปานปวส.
2นางสาว อารยา จันทร์แสงปวส.
3นางสาว จารุวรรณ จันทร์มูลปวส.
4นางสาว ปิยะดา พรมศรีปวส.
5นางสาว กัญญ์วรา แก้วเอปวส.