น้ำพริกเกล็ดปลา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริก มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยคำว่า “น้ำพริก” มีความหมายจากการปรุงด้วยการนำ สมุนไพร พริก กระเทียม หัวหอม เครื่องเทศกลิ่นแรง มาโขลก บด รวมกัน เพื่อใช้สำหรับจิ้มเพื่อใช้สำหรับจิ้มโดยมี ดอกแคร์ มะเขือยาว ถั่วพู สัตว์น้ำต่างๆเช่น ปลา กุ้งแห้ง คนในสมัยก่อนนิยมรับประทานสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บก จึงคิดค้นน้ำพริกขึ้นเพื่อเพิ่มรสชาติ และดับกลิ่นคาวต่างๆ น้ำพริกถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆหรือใช้ในการรับประทานเป็นกับข้าวก็ได้ และยังได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกล็ดปลา ของเหลือทิ้งจากปลาที่เรานำมาทำอาหาร ปลาที่มีเกล็ดส่วนใหญ่เมื่อเราถอดเกล็ดออก เกล็ดปลาจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันที แต่พวกเรากลุ่มผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้นำเกล็ดที่ดูไร้ค่ามาทำน้ำพริกเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเกล็ดปลาและเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารให้กับน้ำพริก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกรูปแบบใหม่

2 มีความรู้เกี่ยวกับน้ำพริกและเกล็ดปลามากขึ้น

3 ได้จุดประกายความคิดและเป็นแนวทางในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ
ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ คือ น้ำพริกสมุนไพรเกล็ดปลา โดยใช้เกล็ดปลาอบแห้งที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ส่วนผสมอื่นๆ ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ผ่านการทอดให้หอม ทำให้น้ำพริกมีรสชาติอร่อย เผ็ด ร้อน เพิ่มเนื้อสัมผัสกรุบกรอบจากเกล็ดปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ มหาวรรณศรีคหกรรม
2นางสาว อรสาพัชร์ ธงไชยคหกรรม
3นางสาว นภาพร เจริญรัตน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัทธพล ดอนแก้วปวช.
2นาย วิโรจน์ แซ่เล่าปวช.
3นางสาว กัญญารัตน์ ธนะสิทธิ์ปวช.
4นางสาว ศศิกานต์ ไชยรักษาปวช.
5นางสาว อรอนงค์ ยิ้มพิมพ์ใจปวช.
6นางสาว ทัศนาภรณ์ สมปานปวส.
7นางสาว จารุวรรณ จันทร์มูลปวส.
8นางสาว ปิยะดา พรมศรีปวส.
9นางสาว กัญญ์วรา แก้วเอปวส.
10นางสาว พัชนิดา ดวงทิพย์ปวส.