เครื่องทำสุญญากาศและอัดอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทิวากร วิเศษกันทรากร-
2นาย ชูชล สุธรรม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศักดิ์ ก้อนแก้วปวช.
2นาย ปิยะวัฒน์ ใจกว้างปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการซ้อมหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปัจจัยอันตรายสูงสุดที่ต้องพิจารณาเลยก็คือ อย่าให้ภายในระบบมีความชื้นเด็ดขาด เพราะนอกจากจะส่งผลทำให้การทำความเย็นได้ไม่เต็มที่แล้ว ยังมีผลทำให้ระบบภายในเครื่องปรับอากาศเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิมอีกด้วย จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึง คิดค้น เครื่องทำสุญญากาศและอัดอากาศ ขึ้นมาซึ่งใช้งบประมาณในการทำไม่มาก ใช้งานได้ง่ายและสามรถทำสูญญากาศโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวหมุนคอมเพรสเซอร์ทำงาน ทำให้ดูดอากาศในระบบออกมาได้และยังสามารถใช้ลมจากถังได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องทำสูญญากาศและอัดอากาศ ใช้ในการทำสูญญากาศและอัดอากาศ ช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือที่สร้างจาก ปั๊มลม,มอเตอร์ขนาด1แรง,คอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลต,ไฟฟ้าขนาด1เฟส
2. ขนาดของเครื่องทำสุญญากาศและอัดอากาศมีความกว้าง 4 เซนติเมตร ความยาว 7 เซนติเมตร ความสูง 6 เซนติเมตร
1. ได้เครื่องทำสูญญากาศและอัดอากาศที่สามารถใช้ทำสูญญากาศได้
2. ได้เครื่องทำสูญญากาศและอัดอากาศที่สามารถอัดอากาศเพื่อใช้ทำความสะอาดชิ้นงานได้
3. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเครื่องมือ