แวกซ์ชู

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งของเครื่องใช้ทุกๆ อย่างนั้น มีราคาสูงขึ้นมาก ซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง อาจมีสารเคมี ที่ทำร้ายร่างกายเราได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าจึงคำนึงถึงประโยชน์ข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสินค้า ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ น้ำมันเครื่องและสมุนไพร ในด้านที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ คณะผู้จัดทำจึงลงความเห็นที่ตรงกันว่าจะนำ น้ำมันเครื่องและสมุนไพร มาประดิษฐ์เป็นผลงาน โดยออกแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้ชื่อผลงานว่า “ ผลิตภัณฑ์ แวคชู ”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ในการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ แวคชู คือ ใช้แล้วรองเท้ามีความเงางาม เป็นการ นำเศษวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ ไม่มีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งผลิตขัดรองเท้าและที่ดับกลิ่นเท้ามีขายตามท้องตลาด พบว่ามีส่วนผสมของสารพิษที่ชื่อว่า สารซูดาน เรด ซึ่งเป็นสีที่ใช้ย้อมในตระกูลซูดาน มีคุณสมบัติสีสดใส ติดทนนาน จากการวิจัยของหน่วยงานนานาชาติ ด้านการวิจัย พบว่า สารซูดาน เรด มีผลต่อการทำลาย DNA ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเนื้องอกได้
1. นำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ได้ข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
4. ประหยัดค่าใช้จ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จิราภรณ์ กนกมหกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภูวนารถ ช้อยฟักปวส.
2นางสาว ชุติญา สุขานุสาสตร์ปวส.
3นางสาว วิมลสิริ ศรีพลปวส.