เครื่องศึกษาพฤติกรรมการนอนกรน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โสภณ วงศ์เมือง-
2นาย พูลสวัสดิ์ เหลาแตว-
3นาย สิทธิโชค ธรรมสละ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุพจน์ แซ่โซ้งปวส.
2นาย สนธยา ทองแดงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การนอนกรนเป็นอันตรายและส่งผลต่อสุขภาพ เพราะถ้านอนกรน จะทำให้หยุดหายใจเวลานอนและร่างกายจะขาดออกซิเจน ทำให้เสียชีวิตขณะนอนหลับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการนอนและเก็บข้อมูลพฤติกรรมขณะนอนหลับของผู้ป่วยอาการนอนกรน และสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษา การทำงานของเครื่องอาศัยการเขียนโปรแกรมสั่งการแล้วเก็บข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์เสียงหรือไมโครโฟนจะเป็นตัวเก็บข้อมูล โดยข้อมูลที่เก็บได้จะถูกบันทึกไว้ที่เมมโมรี่การ์ด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เก็บข้อมูลการนอนของผู้ป่วยอาการนอนกรน
2.เตือนให้เปลี่ยนท่านอน