รถไถมินิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิพงษ์ ไชยยา-
2นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์-
3นาย นายวิวัฒน์ พรมจารย์-
4นาย กฤษณะ บุพศิริ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายสมปราถนา แก้วลาปวส.
2นาย พันธิวา อุุมพรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศของเรามีการทำเกษตรกรปลูกพืชไร่พืชสวนกันแพร่หลาย จึงมีการใช้รถไถและเครื่องทุนแรงหลายอย่างแต่ละอย่างส่วนมากก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนทำให้สิ้นเปลืองเงิน และยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติของเราอีกด้วย นั้นเราจึงจัดทำรถไถพวนดินพลังงานธรรมชาติขึ้นมาเพื่อใช้งานแทนรถไถต่างๆหรือเครื่องทุนแรงต่างๆที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนและทำงาน รถไถพวนดินที่เราจัดทำขึ้นมานั้น ใช้พลังงานธรรมชาติ จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเล็งเห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่มากมายและมีให้ใช้พลังงานอยู่ทุกวัน จึงนำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีและยังช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยรถไถมินิพลังงานสะอาด ที่สร้างขึ้นสามารถไปใช้เกษตรได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนำออกมาจำหน่ายได้ ผลการทดลองปรากฏว่า ผู้ใช้มีความพอใจเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อศึกษาการทำงานของมอเตอร์
2 เพื่อศึกษาการทำงานของแบตเตอรรี่
3 เพื่อศึกษาการทำงานของแผงโซล่าเซลล์