กระเป๋าแขวนชาร์จมือถือจากผ้าขาวม้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นาตยา สาฆ้อง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อวิรดา คำชูปวช.
2นางสาว จิราพัชร รูปสูงปวช.
3นางสาว ธันญ์รวิน ศรเกตุปวช.
4นางสาว ประภานิดา เกษรปวช.
5นาย พุฒิพงศ์ ตั้งพลชัยเจริญปวช.
6นางสาว ศศิกานต์ สีมาปวช.
7นางสาว สุกัญญา นาทามปวช.
8นางสาว สุชาวดี ปัสสาปวช.
9นางสาว สุพันสา กองชนะปวช.
10นางสาว หนึ่งฤทัย ไชยรถปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในสังคมเรามีการนิยมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกติดตัวเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทั้งด้านการใช้งานด้านการโทรและSocial Network ทั้งยังรวมถึงการใช้ติดต่อประสานงานได้อีกด้วย โทรศัพท์มือถือจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน เมื่อมีการใช้งานย่อมมีการใช้พลังงานมือถือ ก่อให้เกิดการเติมพลังงานงานให้มือถือหรือการชาร์จแบตมือถือเป็นส่วนสำคัญที่ตามมา จึงได้คิดประดิษฐ์กระเป๋าที่สามารถใส่มือถือขณะชาร์จแบตเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและยังมีรูปลักษณ์สวยงามและมีขนาดกะทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวกอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ใช้สายแขวนกับตัวปลั๊กชาร์จมือถือโดยไม่ต้องต่อพ่วงแม้ปลั๊กไฟอยู่ในที่สูง
-ใส่มือถือและอุปกรณ์อื่นๆพกพาได้สะดวก
-สร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและคนในท้องถิ่น