ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของซุปผักกึ่งสำเร็จรูป ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรที่รับประทานอาหารยาก ไม่มีประสิทธิภาพในการกลืนอาหารในจังหวัดลำปาง ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป ที่เหมาะสมประกอบด้วย พาร์สเล่ย์ ผักชี ผักโขม ต้นหอม หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง แครอท ฟักทอง เห็ดเข็มทอง ถั่วเหลืองและเกลือ มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ซุปผักกึ่งสำเร็จรูปในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป มีส่วนผสมของพืชใบและพืชหัว ที่มีการป่นแห้ง เมื่อผสมกันทำให้รับประทานได้ง่าย
ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ลดไขมันในเลือด บำรุงสายตา บำรุงสมอง ไขมันต่ำ บำรุงหัวใจ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ แก้กระหายนำ แก้หวัด แก้ไอ ลดการอักเสบ บวมแดง แก้อาการสะอึกและดับกลิ่นปาก ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผง บรรจุอยู่ในซองฟอยต์ซิปล๊อค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตต์ใส แก้วบุญเรือง-
2นางสาว นภษร จุ้ยอินทร์-
3นางสาว ปัทมา มีครัว-
4นางสาว ภานิตา ยศปัน-
5นางสาว มุกระวี เมตตา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร เมืองตาปวช.
2นางสาว ธันยพร มาพิลอมปวช.
3นางสาว ชนาภา ปิงเมืองปวช.
4นางสาว รัตติยากร สุภาอินทร์ปวส.
5นางสาว พรไพลิน อินทะปวส.