สครับม่อนไข่ (Canistel Scrub)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กานต์พิชชา สุวงษ์-
2นาง ปราณี เสนาสังข์-
3นาง สร้อยทอง สุภาเลิศ-
4นาย ภัทรธานนท์ กาทองทุ่ง-
5นางสาว ยอดปรารถนา สมณะ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เจนจิรา มูลยะปวช.
2นาย ธีระภัทร ชมเชยปวช.
3นางสาว วัชรีย์ เจริญรัตน์ปวช.
4นาย ไชยากร ลินดวงปวช.
5นาย จีระวัฒน์ หลักฐานปวช.
6นาย ธนาวุฒิ พุทธวงค์ปวช.
7นาย ปฐพี บุญจงปวช.
8นางสาว เกวลิน วงค์โห้ปวช.
9นาย คณัสนนท์ พรมเพร็ชรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผู้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นโดยเฉพาะผิวพรรณ สครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำผลม่อนไข่มาทำเป็นผง และใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำผงสครับม่อนไข่ที่มีประสิทธิภาพในการขัดผิวกาย โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการทำผงม่อนไข่ กรรมวิธีการอบเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด 2) เพื่อศึกษาพัฒนาสูตรม่อนไข่ที่เหมาะสม พบว่า สูตรที่ 2 ผสมผงทานาคา ดีที่สุด สีเหลืองนวล กลิ่นหอม ผงละเอียดเนื้อสัมผัสเนียน 3) เพื่อทดสอบปริมาณความชื้นและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผงสครับม่อนทั้ง 3 สูตร ซึ่งค่าความชื้นที่ทดสอบได้อยู่ระหว่างร้อยละ 15 -20 แต่ไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 4) เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อสครับม่อนไข่ อยู่ในระดับ ชอบมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผงสครับม่อนไข่ทำมาจากม่อนไข่อบแห้ง แล้วผ่านการบดให้เป็นผง สครับยังผสมด้วยส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น เกลือสปา นมผง ผงทานาคาและกากกาแฟ เนื้อสครับมีความละเอียด ให้สีเหลืองอ่อนซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน เอ อี และซีเบต้าแคโรทีน ที่สูงช่วยต้านอนุมูลอิสระ ผงทานาคา ช่วยป้องกันรังสี UV และ กากกาแฟช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วตลอดจนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกาย