รองเท้ากันลื่นในห้องน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุคือ การลื่นล้มในห้องน้ำ รองเท้ากันลื่นในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้สูงอายุลื่นล้มในห้องน้ำได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรองเท้าช่วยป้องกันการลื่นล้ม
1. เพื่อลดอุบัติเหตุการลื่นล้มในห้องน้ำ
2. เพื่อให้มีความมั่นในการเดิน
3. เพื่อลดภาระการดูแล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คธาวุฒิ รักษ์รงค์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิพัฒน์ฐิพงศ์ ต๊อดแก้วปวช.
2นางสาว ชัญญานุช ชัยชนะปวช.