ชุดลำลองสตรีจากเทคนิคบาติกสีธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาคม มหาดไทย-
2นางสาว อรฉัตร ปันเงิน-
3นางสาว จามจุรี จินะการ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกษร เป็นกลปวส.
2นางสาว เดือน กุลธรไพศาลปวส.
3นางสาว ดาว กุลธรไพศาลปวส.
4นางสาว นิตยา ภิภักดิ์เจริญวงศ์ปวส.
5นางสาว นวรัตน์ ผลจะโป๊ะปวส.
6นางสาว วิไลพร แซ่ม้าปวส.
7นางสาว จันทนา แซ่ย่างปวส.
8นางสาว นิตยา แซ่ท่อปวส.
9นางสาว กมลลักษณ์ แซ่ม้าปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การออกแบบชุดลำลองสตรีจากเทคนิคบาติกสีธรรมชาติ จากการศึกษาสีจากธรรมชาติที่ใช้ในการเพ้นท์บาติก จะใช้สีจากธรรมชาติ จำนวน 3สีได้แก่ สีเหลือง (ขมิ้น) สีแดง (คลั่ง) สีน้ำเงิน (คราม) เพื่อทำการเพ้นท์ลวดลายที่เป็นแอบสแตกอาร์ต (Abstract Art) เราทำการปิดเทียนในบริเวณที่เราต้องการให้เป็นสีขาว เมื่อเสร็จกระบวนการจะได้ผ้าผืนที่มีลวดลายตามที่ต้องการเพื่อทำการออกแบบและตัดเย็บชุดลำลองสตรี การศึกษาดำเนินงานครั้งนี้พบว่า ด้วยรูปแบบกระบวนการผลิตทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในท่อบำบัดน้ำเสียและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพราะเราใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติทั้งผ้าไหมทอด้วยไหมและสีธรรมชาติที่ได้ทำการเคี่ยวจนกลายเป็นผงสีที่เรานำมาใช้ในการเพ้นท์ครั้งนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะชุดลำลองสตรีจากเทคนิคบาติกสีธรรมชาติ ออกแบบโดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยธรรมชาติผ้าไหม 2 เส้น ใช้สีจากธรรมชาติ จำนวน 3สีได้แก่ สีเหลือง (ขมิ้น) สีแดง (คลั่ง) สีน้ำเงิน (คราม) เพื่อทำการเพ้นท์ลวดลายที่เป็นแอบสแตกอาร์ต (Abstract Art) การออกแบบชุดลำลองเป็นสไตล์โมเดิร์น
ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าบาติก คือ ศิลปหัตถกรรมบนผืนผ้าอันงดงาม เกิดจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เขียนลวดลายสีสรรและเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงจากจินตนาการของผู้เขียน เป็นภาพเขียน Free Hand 1 ตัว 1 ลาย 1 เดียวในโลก