ชุดลำลองสตรีจากเทคนิคบาติกสีธรรมชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การออกแบบชุดลำลองสตรีจากเทคนิคบาติกสีธรรมชาติ จากการศึกษาสีจากธรรมชาติที่ใช้ในการเพ้นท์บาติก จะใช้สีจากธรรมชาติ จำนวน 3สีได้แก่ สีเหลือง (ขมิ้น) สีแดง (คลั่ง) สีน้ำเงิน (คราม) เพื่อทำการเพ้นท์ลวดลายที่เป็นแอบสแตกอาร์ต (Abstract Art) เราทำการปิดเทียนในบริเวณที่เราต้องการให้เป็นสีขาว เมื่อเสร็จกระบวนการจะได้ผ้าผืนที่มีลวดลายตามที่ต้องการเพื่อทำการออกแบบและตัดเย็บชุดลำลองสตรี การศึกษาดำเนินงานครั้งนี้พบว่า ด้วยรูปแบบกระบวนการผลิตทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในท่อบำบัดน้ำเสียและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพราะเราใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติทั้งผ้าไหมทอด้วยไหมและสีธรรมชาติที่ได้ทำการเคี่ยวจนกลายเป็นผงสีที่เรานำมาใช้ในการเพ้นท์ครั้งนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะชุดลำลองสตรีจากเทคนิคบาติกสีธรรมชาติ ออกแบบโดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยธรรมชาติผ้าไหม 2 เส้น ใช้สีจากธรรมชาติ จำนวน 3สีได้แก่ สีเหลือง (ขมิ้น) สีแดง (คลั่ง) สีน้ำเงิน (คราม) เพื่อทำการเพ้นท์ลวดลายที่เป็นแอบสแตกอาร์ต (Abstract Art) การออกแบบชุดลำลองเป็นสไตล์โมเดิร์น
ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าบาติก คือ ศิลปหัตถกรรมบนผืนผ้าอันงดงาม เกิดจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เขียนลวดลายสีสรรและเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงจากจินตนาการของผู้เขียน เป็นภาพเขียน Free Hand 1 ตัว 1 ลาย 1 เดียวในโลก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาคม มหาดไทย-
2นางสาว อรฉัตร ปันเงิน-
3นางสาว จามจุรี จินะการ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกษร เป็นกลปวส.
2นางสาว เดือน กุลธรไพศาลปวส.
3นางสาว ดาว กุลธรไพศาลปวส.
4นางสาว นิตยา ภิภักดิ์เจริญวงศ์ปวส.
5นางสาว นวรัตน์ ผลจะโป๊ะปวส.
6นางสาว วิไลพร แซ่ม้าปวส.
7นางสาว จันทนา แซ่ย่างปวส.
8นางสาว นิตยา แซ่ท่อปวส.
9นางสาว กมลลักษณ์ แซ่ม้าปวส.