เรือใบพัดพ่นยาบังคับวิทยุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ภาวัต ลาภชุ่มศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณัฐ อมรินทร์สามัญ
3นาย ณ ภัทร์ ภาระจริงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิษณุ ผาอำนาจปวช.
2นาย ณรงค์ศักดิ์ เจริญปัญญาศักดิ์ปวช.
3นาย อาทิตย์ คำสุขปวช.
4นาย ธนกฤต อินทรากูลปวช.

ประชาบำรุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบว่าชาวเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการพ่นยาด้วยเครื่องบินสำหรับฉีดพ่นยา โดยการพ่นยาด้วยเครื่องบินสำหรับฉีดพ่นยา หรือพ่นสารเคมี ให้กับพืชพันธุ์ สวนไร่นานั้นมีมานานแล้วแต่ก็ติดปัญหาเรื่องต้นทุนของ drone หรือมัลติโรเตอร์เพราะถือว่าเทคโนโลยีแบบนี้ยังใหม่อยู่ และมีราคาที่แพงอยู่มากเมื่อเทียบกับราคาค่าจ้างคนงานพ่นยา ส่วนการใช้งาน drone ในการพ่นยานั้น เนื่องจาก drone บรรทุกน้ำยาได้ไม่มาก จึงต้องลงมาเติมน้ำยากันบ่อย และเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้ไปในแต่ละเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องบินพ่นยาขึ้นมาโดยใช้หลักการลอยตัวของแก๊สแทนการใช้มอเตอร์ในการทำงานของเครื่องบินพ่นยาเพื่อลดต้นทุน และแก้ปัญหาในด้านการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะการทำงานของเครื่องพ่นยา สร้างขึ้นในลักษณะของเครื่องพ่นยาแบบใช้งานง่าย สะดวกโดยการใช้หลักการลอยตัวของอากาศแทนการใช้งานของมอเตอร์ในการทำงานของเครื่องบินพ่นยา ทำการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่อง และประหยัดพลังงาน
สิ่งประดิษฐ์เรือใบพัดพ่นยาชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการพ่นยา เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงหรือลดต้นทุนในการผลิต