ตู้น้ำอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย หิรัญ เจตะภัย-
2นาย วรมิตร ปินตาติ๊บ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนายุทธ ไชยนันตาปวช.
2นาย ณัฐสิทธิ์ สารเงินปวช.
3นางสาว จุฑามณี พรมเชื้อปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ตู้กดน้ำเย็น จากเดิมต้องกดปุ่ม หรือ หมุนก๊อกน้ำจึงจะไหลออก กลุ่มผู้จัดทำโครงการ ได้คิดพัฒนาให้ตู้น้ำสามารถปล่อยน้ำไหลออกโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ เพียงแค่นำภาชนะที่เตรียมไว้ให้แล้ววางไว้เท่านั้น น้ำจะไหลโดยอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ถือสัมภาระมากและพัฒนาให้ดีขึ้นทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ตู้น้ำอัตโนมัติที่ได้พัฒนาขึ้นมาสามารถอำนวยความสะดวกให้บุคคลในสถานที่ต่างๆได้
2. ตู้น้ำอัตโนมัติมีประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าตู้กดน้ำที่พบเห็นทั่วไป