แปลงผักระบบน้ำสูญญากาศ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

“พลังงาน” ถือเป็นสิ่งที่มีค่า และความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นพลังงาน้ำพลังงาน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่างๆ มี อยู่อย่างจำกัด ดังนั้น วิธีการประหยัดพลังงานซึ่งทำได้ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์ ในสถานที่ทำงาน แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไร ถึงจะช่วยกันประหยัดพลังงานของชาติ ให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนได้ ผู้ที่ใช้น้ำส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือย รดน้ำต้นไม้โดยใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง ทำให้ต้นทุนสูง การรดน้ำต้นไม้ ด้วยระบบสูญญากาศ จะเป็นการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำประหยัดเวลาและได้ ปริมาณน้ำที่พอดีไม่สูญเปล่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน ใช้พลังงานที่อยู่ในธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
ลดการสร้างมลภาวะให้แก่ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน ช่วยกันประหยัดพลังงานของชาติ เป็นพลังานที่สะอาดที่สามารถมีใช้อยู่รอบตัวเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยชนะ พูลฉนวน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรวิชญ์ สีสดปวช.
2นาย ศักดิ์ดา พรมศรีปวช.
3นาย ปณิธิ นามโฮงปวช.