โจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตโจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปเพื่อศึกษาปริมาณผักเชียงดาที่เหมาะสมในการทำโจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อโจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปเพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตโจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปอาหารสูตรที่1,2และ3ให้กลุ่มตัวอย่างในอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายจำนวน30คนให้คะแนนความพึงพอใจ5ระดับและนำข้อมูลที่ได้ไปคิดค่าเฉลี่ยพบว่าผลการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสโจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปจำนวน3สูตรเทียบกับสูตรมาตรฐานผู้บริโภคให้การยอมรับในสูตรที่1ระดับความพึงพอใจมากที่สุดความชอบโดยรวม(4.36)รสชาติ(4.25)เนื้อสัมผัส(4.21)กลิ่น(3.99)สี(3.91)โจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป1กระปุกราคา25บาทได้กำไร11.8บาทต่อกระปุก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปแสนอร่อย ช่วยคุณให้อร่อยง่ายภายใน 3 นาที เพียงฉีกซอง-เติมน้ำร้อน ด้วยคุณประโยชน์จากข้าวหอมมะลิแท้ ผักเชียงดา และฟักทองยิ่งอร่อย ยังอุดมไปด้วยไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, ใยอาหาร, โปรีตีน, โพแทสเซียม รวมถึงวิตามินบี1 บี2 บี3 แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เบต้าเคโรทีน และZing ขั้นตอนการบริโภคดังนี้ 1. ฉีกซอง เทโจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปในภาชนะทนความร้อน, 2. เติมน้ำร้อน 1 ถ้วย (250 มล.) คนให้ส่วนผสมเข้ากัน, 3. รอ 3 นาที, 4. โจ๊กผักเชียงดาพร้อมบริโภค
1. โจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
2. โจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปสามารถพกพาได้สะดวก
3. โจ๊กผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูปตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบของสังคมไทยในปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บดินทร์ ยอดประดิษฐ์คหกรรม
2นาง สาคร วรรณสุขสามัญ
3ดร. สุพัตรา พรหมพิชัย-
4นาง ยุวดี กันทะสามัญ
5นางสาว ภรณ์ทิพย์ มีสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญาวีร์ ขันเปี้ยปวส.
2นางสาว วิมลศิริ ทองพิมพ์ปวส.
3นาย ลิขิต คำบุญปวส.
4นางสาว ฐานิกา คงสมบัติปวส.
5นางสาว ปริชญา ใฝเครือปวส.