รถลาก 2in1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม
2นาย ปริวัตร บุญรอด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรศักดิ์ พิทักษวรกิจปวส.
2นาย พินิจ ขำคำปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ จำเป็นต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกและช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและการงานนั้นสิ่งที่พบอยู่บ่อยๆก็คือการใช้ยานพาหะนะกันอยู่ประจำทุกวันจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายกลางทางจึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาซ่อมที่อู่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายทางผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์ รถลาก 2in1 ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเวลาเคลื่อนย้าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ใช้รอกไฟฟ้าในการดึงรถขึ้น
1. ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และใช้งานในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้จริง
2. ทำให้สะดวกและปลอดภัยเมื่อรถเสียและต้องการเคลื่อนย้าย