อุปกรณ์ช่วยในการปั่นปูน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัชพันธ์ ชาดี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา ลาประทุมปวส.
2นาย ธีระพันธ์ หอมชมภูปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ โครงงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการขัดปูน จัดทำขึ้นเพื่อนำนำเกียงขัดมันมาดัดแปลง ให้สามารถนำมาใช้ในงานปั่นปูนได้ จากการสังเกตของนักเรียนผู้ประดิษฐ์ เกียงขัดมันจะใช้งานในการขัดมันเท่านั้น แต่ไม่สามารถนำมาขัดหยาบได้เหมือนกับเกียงไม้ เราจึงนำเกียงขัดมันมาดัดแปลง จึงได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ช่วยในการขัดปูนโดยอาศัยหลักการแข็งตัวของยางพารา ที่มีความแข็งตัวพอที่จะสามารถขัดปูนได้ โดยที่นักเรียนผู้ประดิษฐ์จึงนำเอายางพารามาใช้ในการหล่อให้เป็นแบบเพื่อมาสวมใส่เกียงขัดมัน โดยสามารใช้งานได้จริงโดยได้จัดสร้างเป็นอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
อุปกรณ์ช่วยในการปั่นปูนทำให้ได้ทราบถึง
สมรรถนะต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเสียงที่คล้ายคลึงเช่นเดียวกับเกียงไม้ มีจุดที่เป็นร่องของยางพาราที่ทำหน้าที่เวลาที่ปั่นปูน แต่ขนาดใหญ่ใหญ่กว่าของเดิมเล็กน้อย และทิศทางในการขัดหน้าปูนก็ไม่ต้องออกแรงมากเกินไป เนื่องจากมีร่องที่เป็นส่วนช่วยที่ดีในการปั่นหน้าปูน ส่วนประสิทธิภาพด้านการใช้งานในการลงฟองนั้นก็สารถใช้แทนฟองน้ำได้ โดยการเทยางพาราโดยให้เป็นลายเรียบ และข้อต่อระหว่างปลายของเกียงและอุปกรณ์ต้องตึง ทั้งนี้ทั้งนั้นอุปกรณ์ช่วยในการปั่นปูนยังสามารถเก็บดูรักษาได้เป็นอย่างง่าย และพกพาสะดวก จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการปั่นปูนและสามารถใช้งานได้จริง