รถไฟฟ้า(เพื่อคนพิการ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นวพล อินฟูปวส.
2นางสาว ณัฏฐกีรตา วัฒนานันท์ปวส.
3นางสาว นาฐภัสสร ธรรมฤทธิ์ปวส.
4นางสาว ดารินทร์ ดวงสวัสดิ์ปวส.
5นาย ธนากร บัวระพันธ์ปวส.
6นาย ศาตนันท์ ติสันโตปวส.
7นาย กัณฑ์เอนก สุวรรณศรีปวส.
8นาย ธีรพงษ์ เอื้อเฟื้อปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

โครงการเล่มนี้จัดทำการศึกษาและพัฒนาระบบสำหรับช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุโดยทำการออกแบบและพัฒนารถเข็นให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยการนำเอาอุปกรณ์โครงรถจักรยานเก่าๆมาดัดแปลงติดกับรถเข็นให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยล้อรถไฟฟ้าและคันเร่งแล้วสามารถบังคับได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้นรถเข็นยังสามารถถอดเพื่อความสะดวกในการขนย้ายอีกด้วยเพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้าที่จะทำให้การเดินทางของผู้ป่วยที่ใช้รถวีลแชร์เปลี่ยนไปเพียงแค่ออกแรงบิดคันเร่งโดยมีต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ที่ล้อตัวรถเข็นสามารถถอดประกอบหรือพับเก็บได้อย่างสะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ในการช่วยผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง สามารถขับเคลื่อนไปด้วยการบิดคันเร่งเพื่อผู้ที่ใช้ไม่ค้องออกแรงเยอะ