อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟจากการตัดเหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จำนง ทองคำดี-
2นาย วิฑูรย์ จิรัคคกุล-
3ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ขัดชอนใบ-
4นาย ภูมิพัฒน์ วงษ์พ่วง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา วงศ์ลังกาปวช.
2นางสาว พิมนภัส สายอุปราชปวช.
3นางสาว ลักษมี เรื่องรุ่งปวช.
4นางสาว เบญญทิพย์ ธรรมวงศาปวช.
5นางสาว นภาพร ธรรมวงศ์ปวส.
6นาย หาญณรงค์ จันตาศรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การเชื่อม หรือ การตัดโลหะ เป็นงานที่จำเป็นอย่างหนึ่ง สำหรับการก่อสร้างอาคาร ร้านค้า ป้ายโฆษณา รวมถึงโครงสร้างต่างๆที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวัน ทั้งนี้ก็เพื่อตัดโลหะออกจากกันการเชื่อม/ตัดโลหะจะก่อให้เกิดมลพิษทางสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทต่างๆมากมายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและยังส่งผลต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน เนื่องจากแสง หรือ รังสี ดังนั้น การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ครั้งนี้คืออุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟจากการตัดเหล็ก เพื่อช่วยผลปัญหาการบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกิดจากความร้อน ในการตัดเหล็กจากเครื่องตัดเหล็ก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถป้องสะเก็ดไฟจากการตัดเหล็กไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง นำไปใช้กับเครื่องตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว ได้หลายยี่ห้อ พร้อมยังทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานได้ง่าย