สก๊อตไบร์ทไฮเทค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลีลาวดี ชินมาอุตสาหกรรม
2นาย ณัฏฐ์ปวินท์ กรรไพเราะอุตสาหกรรม
3นาย วัลลพ ศรีพระรามอุตสาหกรรม
4นางสาว นิชดา สุมาลีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สมัญญา สนธิรักษ์ปวช.
2นางสาว พรพิมล สุวรรณทาปวช.
3นางสาว บัวบูชา เดชะดิลกปวช.
4นางสาว ดวงนภา อุ่นศรีปวช.
5นางสาว ณัฐธิญา เรียงขันธ์ปวช.
6นางสาว วราภรณ์ รวมทรัพย์ปวช.
7นาย วัชรพล บุญปราบปวช.
8นาย ภูรีภัทร ธรชูนันท์ปวช.
9นางสาว ปิยาอร พานทองคำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โดยปกติการล้างจาน จะใช้เวลาในการล้างจานที่นาน เมื่อจานชามมีปริมาณที่มากและมือต้องสัมผัสกับน้ำยาล้างจานเป็นเวลานานๆ ทำให้เสียเวลานานในการล้างจาน จึงทำให้มือเปื่อย ผิวลอก ผิวแห้ง ทางผู้วิจัยจึงได้สร้างสก็อตไบร์ทไฮเทค เพื่อลดเวลาในการล้างจาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ล้างจานโดยไม่ต้องออกแรงขัดหรือล้างจาน
2. ใช้ไฟฟ้า 12 v
ช่วยประหยัดเวลาในการล้างจาน