พลังงานลมกระบอกจากแรงขับเคลื่อนรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นเรศ หม้อใจวงศ์อุตสาหกรรม
2นาย ศราวุธ มณีขัติย์อุตสาหกรรม
3นาย ชนากร ชุ่มเชื้ออุตสาหกรรม
4นาย ภูมิ ไพทีระกุลอุตสาหกรรม
5นาย สกล ฝึกฝนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นภาพร ธิบุตรปวส.
2นาย นันทศักดิ์ มียันต์ปวส.
3นางสาว สุชาดา เขียวโสดปวส.
4นางสาว ศุทธหทัย อนุภาพสุวรรณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้พาหนะจำนวนมากในการเดินทางแต่ละวัน ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานเมื่อพาหนะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั้นจะเกิดการปะทะกันระหว่างพาหนะและอากาศจึงทำให้เกิดเป็นพลังงานลม เพื่อไม่ให้พลังงานลมที่เกิดขึ้นนั้นสูญปล่าว จึงมีความคิดที่จะนำพลังงานลมนั้นมาใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน และติดตั้งแผ่นโซล่าเซลเพื่อที่จะสามารถเก็บแสงแดดในตอนกลางวันเพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอีกได้หนึ่งทาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลงานชิ้นนี้สามารถนำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน