Karanda Shake

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนิสา ดรดีคหกรรม
2นาย บัญชา รัตนปัญญาคหกรรม
3นาง จินตนาการ คำเหมือนคหกรรม
4นาง นุชนาฏ แก้วเบ้าคหกรรม
5นางสาว วิภารัตน์ หลักหนองบุคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกลักษณ์ อุคำปวส.
2นางสาว ทับทิม กมลรักษณ์ปวส.
3นางสาว นภัสสร ช่วยหาญปวส.
4นางสาว กนกพร ใฝ่เฟื้อยปวส.
5นาย ปารณัท บรรดาศักดิ์ปวส.
6นาย ณัฐพงษ์ ทันแก้วปวส.
7นาย สิริราช บุญปกปวส.
8นาย ณัฐพล โชคสวัสดิ์ปวส.
9นาย ณัฐธรรม เล็บครุฑปวส.
10นาย อานุภาพ ผิวเหลืองปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลิตภัณฑ์ Karanda Shake ครั้งนี้ พบว่า อัตราส่วนน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่ที่เหมาะสมในการทำเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง Karanda Shake คือ ปริมาณเนื้อมะม่วงหาว มะนาวโห่ ในอัตราส่วน 500 กรัม น้ำเปล่า 920 มิลลิลิตร น้ำตาล 500 กรัม คอลลาเจน 33 กรัม และเกลือป่น 10 กรัม ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง Karanda Shake มีรสชาติเปรี้ยวพอดี สามารถผลิตเป็นผงได้ การทดสอบการให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ลักษณะที่ปรากฏ และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ Karanda Shake ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบและยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชง Karanda Shake สูตรที่ 1 มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Karanda Shake เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง ชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่ มีรสชาติเปรี้ยว สามารถใช้รับประทานเป็นเครื่องดื่มได้ สรรพคุณแก้กระหาย เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกาย มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอย สะดวกในการนำไปบริโภคและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป
Karanda Shake เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง ชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่ มีรสชาติเปรี้ยว สามารถใช้รับประทานเป็นเครื่องดื่มได้ สรรพคุณแก้กระหาย เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกาย มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอย สะดวกในการนำไปบริโภคและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป