เกลือภูเขาสมุนไพรแช่เท้า

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีการติดต่อค้าขายทำธุรกิจกันมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นส่วนผสมหลักจังหวัดน่านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เกลือที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เกลือทะเลทั่วไปแต่เป็นเกลือภูเขาที่มาจากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นเกลือภูเขาที่บริสุทธิ์ไม่มีสารเจือปนใดๆทั้งสิ้นปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้และมีคุณประโยชน์อีกมากมาย จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิจัยจึงสนใจและอยากศึกษาการทำเกลือภูเขาสมุนไพร แช่เท้า เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมา เป็นสูตรที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้น เพื่อแช่เท้าด้วยเกลือเป็นสิ่งที่ดี เพราะเกลือจะช่วยดึงสารพิษออกจากร่างกาย และขณะเดียวกันร่างกายจะดูดซึมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์จากเกลือ แถมยังช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยเกลือภูเขาสมุนไพร แช่เท้า ดังนี้ 1.ช่วยลดปวดบวมที่เท้า 2.ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น 3. ช่วยทำให้หลับง่ายในเวลากลางคืน 4. ลดอาการคั่งของเลือดส่วนอื่นๆ 5.ป้องกันอาการมือเท้าเย็นได้ เป็นต้น
เกลือภูเขาสมุนไพร แช่เท้า มีคุณสมบัติพิเศษ คือการใช้เกลือภูเขา ช่วยดึงประจุพลังงานลบ ซึ่งเป็นพลังงานไม่ดี ออกจากร่างกาย ทั้งนี้วิธีการนี้จะเป็นการช่วยก่อนการรักษา ทำให้รักษาได้ง่ายขึ้น ดึงสิ่งที่ตกค้างในร่างกายออก เมื่อแช่เท้าด้วยเกลือ บ่อยๆ ร่างกายจึงไม่มีพลังงานลบที่ก่อโรคหลงเหลืออยู่อีก และนี่เองจึงทำให้สุขภาพของเราดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นุชรีย์ ไชยวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มยุรา แปงอุดปวช.
2นางสาว สานฝัน แปงอุดปวช.
3นางสาว บุษกร อินปาปวช.
4นางสาว จีรวรรณ อินปาปวช.
5นางสาว ฉันทยา อินปาปวช.
6นาย วิศวัสต์ วิเศษกันทรากรปวช.
7นางสาว ชนกานต์ ย่านส่งคุณปวช.
8นางสาว สรารัตน์ เลิศอนันต์ยศปวช.
9นางสาว พรรณิการ์ อินปาปวช.