อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรางรถไฟและรถไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบการขนส่งสาธารณะที่คนกรุงเทพฯและคนทั่วไปนิยมใช้บริการคือรถไฟและรถไฟฟ้า เพราะสะดวกและรวดเร็วต่อการเดินทาง ซึงผู้ใช้บริการทุกคนต้องมีความระมัดระวังในการใช้บริการเป็นอย่างมาก จากการที่มีข่าวผู้ใช้งานรถไฟฟ้าประสบอุบัติเหตุพลัดตกรางรถไฟฟ้าทำให้เสียชีวิต อาจเกิดจากการยืนใกล้รางรถไฟเกินไป ทำให้พลัดตก ดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เตือนระวังคนตกรางรถไฟและรถไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้ไฟฟ้า 12-24 โวล์ในการทำงาน
2.ควบคุมด้วยเลเซอร์อินฟาเรด
1.ได้อุปกรณ์เตือนระวังคนตกรางรถไฟและรถไฟฟ้า 1 ตัว
2.ได้ความรู้จากที่เรียนมาปฏิบัติจริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา สวัสดิ์นพรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สุวิทย์ รสหอมอุตสาหกรรม
3นาย นที ลอยเมฆอุตสาหกรรม
4นาย พลวัฒน์ ไชยศรีอุตสาหกรรม
5นาย ธนกิจ มากมณี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พฤกษา บุญเซ่งปวช.
2นาย นันทพงศ์ แสงนันทรัตน์ปวช.
3นาย ศิวกร คำโทปวช.
4นาย กวิน โรจน์บุนส่งศรีปวช.
5นางสาว กัญญารัตน์ พรมวงค์ปวส.