รถบังคับตรวจจับแก๊ส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง คุณัญญา ภิรมย์กล่ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว คณัสนันช์ ศศีสุขฉ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นภัสกร จันพะวาปวช.
2นางสาว สุภาภรณ์ สุสุขปวช.
3นางสาว อรัญญา เมืองทองปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันนิยมใช้ Gas LPG กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในครัวเรือนก็ต้องยอมรับว่า การใช้ Gas LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในการทำอาหารต่างๆ ซึ่งถ้าหากมีปัญหาแก๊สรั่วก็จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้ ถึงแม้ว่า แต่ละคนจะกังวลกับปัญหาเหล่านี้อยู่แต่ก็ยังไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร ดังนั้นจึงได้คิดที่จะประดิษฐ์รถบังคับตรวจจับแก๊สขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถสามารถตรวจจับก๊าซ LPG และรู้ถึงตำแหน่งที่แก๊สรั่วออกมา ซึ่งจะสามารถทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถบังคับตรวจจับแก๊สนั้นจะควบคุมการทำงานด้วยบอร์ดอะดุยโน่ โดยลักษณะการทำงานจะควบคุมตัวรถด้วยโทรศัพท์มือถือโดยการเชื่อมผ่านสัญญาณบูทูส โดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สไวไฟ เปอร์เซ็นแก๊สที่ตรวจจับได้จะถูกนำไปแสดงผลที่จอแสดงผล LCD และเมื่อเปอร์เซ็นแก๊สมีปริมานแก๊สสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ จะมีสัญญาณเสียงออกทางลำโพงเพื่อแจ้งเตือน