ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูเสริมควินัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริพร เอี่ยมวิลัย ผู้ประสานงาน-
2นางสาว อรวรรณ แผนสมบูรณ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐภาส สัตย์เจริญปวช.
2นางสาว ปรดา บุตรดีปวช.
3นางสาว อภิชญา อินทราชัยปวช.
4นางสาว อริสา แสงธงทองปวช.

จิตรลดา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ล้วนเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ และวัตถุดิบจากธรรมชาติ นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันแล้วยังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ (Anitioxbant) ที่สามารถป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการแปรรูป และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันผู้คนที่รักสุขภาพไม่นิยมรับประทานลูกชิ้น เนื่องจากลูกชิ้นมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจทำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเสริมควินัวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคหรือผู้ที่รักสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควินัว (Quinoa) คือ พืชชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปเห็นรูปร่างหน้าตาภายนอกแล้วคิดว่าเป็นพืชตระกูลธัญพืชพวกเดียวกับข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ แต่ความเป็นจริงแล้ว พืชตระกูลนี้อยู่ในสปีชีส์ที่ใกล้เคียงกับหัวบีทและผักป้วยเล้ง ควินัวเป็นเมล็ดที่มีสารอาหารสูงมากทั้งโปรตีนปริมณมากถึง 16 – 18 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสารอาหารอื่น ๆ เช่น ไฟเบอร์ กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และ ธาตุเหล็ก ควินัวเป็นอาหาที่ย่อยง่าย และปราศจากกลูเตน นอกจากนั้นควินัวยังเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง
1. เพื่อทราบถึงกรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นหมู
2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูเสริมควินัวเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
3. เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
4. เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
5. เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและประกวดได้