เครื่องอัดถ่านหมูกระทะขนาดเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ คำมีสว่างอุตสาหกรรม
2นาย อภิชาติ บุญผิวอุตสาหกรรม
3นาย จักรพงษ์ กลิ่นหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ แซ่ว่างปวช.
2นาย อาโผะ อาหยิปวช.
3นาย ณัฐพงศ์ ปันตั๋นปวช.
4นาย อภิวัฒน์ วิบูลสันติสุขปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

พลังงานทางด้านเชื้อเพลิง “ถ่าน” มีความสำคัญต่อการใช้ในครัวเรือน โดยทั่วไปในครัวเรือนจะคุ้นเคยกับการใช้ถ่านไม้ ซึ่งได้จากการนำแท่งฟืนไม้ มาเผาเป็นถ่าน เมื่อไม้เริ่มขาดแคลน การผลิตถ่านไม้มีปริมาณลดลง ส่งผลให้มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้น เครื่องอัดถ่านหมูกระทะขนาดเล็ก เป็นเครื่องอัดถ่านแบบไม่ใช้ความร้อน ตัวเครื่องเป็นเหล็กหนาที่สามารถทนต่อแรงกดได้ดี ใช้แรงคนในการกดเหยียบคันโยก เพื่อสร้างความหนาแน่นให้กับถ่าน อัดจนเป็นแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ยของถ่านอัดแท่ง เท่ากับ 49 นาที ส่วนระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ยของถ่านไม้ เท่ากับ 34 นาที ประชากรที่ได้ทดลองใช้งานเครื่องอัดถ่านหมูกระทะขนาดเล็ก มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.74

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : เครื่องอัดถ่านหมูกระทะขนาดเล็ก มีขนาด กว้าง 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 91.5 ซม. เป็นเครื่องอัดถ่านแบบไม่ใช้ความร้อน ตัวเครื่องเป็นเหล็กหนาที่สามารถทนต่อแรงกดได้ดี ใช้แรงคนในการกดเหยียบคันโยก เพื่อสร้างความหนาแน่นให้กับถ่าน อัดจนเป็นแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วัสดุที่ใช้ในการผลิตถ่านอัดแท่ง ได้แก่ ผงถ่าน แป้งมันสำปะหลัง และน้ำ ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 ขนาดถ่านอัดแท่งที่ได้ กว้าง 2 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว สูง 2 นิ้ว กำลังการผลิตในหนึ่งชั่วโมง เท่ากับ 40 ก้อน