ถังอบปิ้งย่างอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ถังอบปิ้งย่างอเนกประสงค์ประหยัดพลังงานขึ้นมา เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีคุณสมบัติคือให้ความร้อนสูงและอุณหภูมิความร้อนทั่วถึงทั้งเตา สามารถรักษาอุณหภูมิภายในเตาได้ด้วยฉนวนใยหิน และเปลี่ยนถ่ายเติมเชื้อเพลิงภายในเตาได้ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลถ่านไม้ ที่มีราคาถูก หาได้ง่าย สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงลงได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถที่จะใช้ในการปิ้งย่าง อบอาหาร หุงต้ม ที่มีจำนวนมากได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ถังอบปิ้งย่างอเนกประสงค์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ช่วยลดระยะเวลาในการทำอาหารและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง สามารถใช้ทดแทนเตาหุงต้ม อบ ปิ้ง ย่าง ทั่วๆไปที่ต้องการความร้อนสูงและใช้พลังงานเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองพร้อมทั้งถังอบปิ้งย่างอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน ยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมีควันน้อยกว่าเตาชีวมวลชนิดอื่นที่มีใช้ในปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพงษ์ สามแก้ว-
2นาย พรศักดิ์ บุญพา-
3นาย วัชระ ประคองพันธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อมรศักดิ์ ศิระพรหมปวช.
2นาย ธีรภัทร รวมสาปวช.
3นางสาว วารัชณี พงษ์มาตรสุวรปวช.
4นาย ภูมิภัทร พิเคราะห์ปวช.
5นาย ณัฐพล นาคสะเกษปวช.
6นางสาว สุจิตตรา ศิริบูรณ์ปวช.
7นางสาว บวรรัตน์ ละม่อนสายปวช.
8นาย สวิตต์ ดีเสมอปวช.
9นาย ธนสาร สุดโคตรปวส.
10นาย เจษฏากร ดีดวงพันธ์ปวส.