อุปกรณ์ช่วยเก็บปัสสาวะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนินทร์ ดาวันอุตสาหกรรม
2นางสาว ลภัส พูลเพิ่มอุตสาหกรรม
3นาย ต่อศักดิ์ อุทราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริยา กิ่งชาปวช.
2นางสาว กรกมล สวัสดีปวช.
3นางสาว สุพัตรา ผมงามปวช.

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนั้น จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือการปัสสาวะ ซึงจะเป็นปัญหาที่สำคัญของตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแลเป็นอย่างมาก เช่น การเกิดก้นแดงจนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแผลกดทับ และเป็นอัรตรายที่ร้ายแรงต่อไป การดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลผู้ป่วย และต้องดูแลเมื่อปู้ป่วยปัสสาวะ โดยการเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง สิ่งประดิษฐ์นี้จะสามารถช่วยลดปัญหาจากแผลกดทับและลดค่าใช้จ่าย โดยผู้ป่วยจะปัสสาวะลงอุปกรณ์ได้โดยตรง รวมทั้งยังสามารถช่วยพยาบาลในการใส่คอลด่อมให้ผู้ป่วยโดยในบางครั้งอาจหลุดทำให้เกิดความเปียกชื้นและเจ็บจากการถอดอุปกรณ์ออก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถเก็บปัสสาวะได้มากเพียงพอต่อ1วัน
2.ผู้ป่วยจะไม่ได้สัมผัสกับปัสสาวะ
3.ง่ายต่อการใช้งาน
1.ลดภาระด้านเวลาในการดูแลผู้ป่วย
2.ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอ้อม
3.ลดปัญหาการเกิดแผลกดทับเมื่อผู้ป่วยต้องนอนทับปัสสาวะเป็นเวลานานๆ