อุปกรณ์อัดจารบีล้อรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกพงศ์ บานเย็น-
2นาย สุริยา สองสีอุตสาหกรรม
3นาย เอกลักษณ์ แสนเขียววงศ์อุตสาหกรรม
4นาย เอกวีร์ บุญยืนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกฤษณ์ บางยิ้มปวส.
2นาย เอกภพ วรรณทองปวส.
3นาย ชินภัทร ศรีสงครามปวส.
4นาย กิตติกร แก้วกองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันส่วนมากช่างนิยมใช้มือเคาะ หรืออัดจาระบี ลูกปืนล้อโดยใช้ลูกปืนตีเข้ากับจารระบี ซึ่งมันทำให้เสียเวลาพอสวมควร และเสี่ยงกับเศษดิน ฝุ่นหรือน้ำมัน ซื้ออาจทำให้จาระบีที่จะไปล่อลื่นลูกปืนเสียหายได้ ดังนั้นเราจึงสร้างอุปกรณ์อัดจาระบีนี้ขึ้นมาเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน และได้คุณภาพกว่าการใช้มือหรือเคาะ ทำให้ผู้สร้างคิดค้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และสร้างแท่นอัดจาระบีตลับลูกปืนล้อรถยนต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและต้องกานำไปใช้ประโยชน์ในอู่ซ่อมรถต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

• สามารถลดเวลาในการทำงานลง 50 %
• อัดจารบีลูกปืนล้อรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ออกแบบและสร้างชุดอัดจารบี ลูกปืนล้อรถยนต์ได้อยากมีประสิทธิภาพ
• ช่วยประหยัดเวลาในการอัดจาระบีลูกปืนล้อรถยนต์
• ช่วยให้สิ้นเปลืองจาระบีน้อยลง
• ใช้งานได้สะดวกทำความสะอาดง่าย
เคลื่อนย้ายได้สะดวก