พัดลมระบายอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวรรณษา เกิดโภคา-
2นางสาว สุชาดา อินบัว-
3นาง ศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์-
4นาง จันทร์เพ็ญ ทัพณรงค์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุติมา น่วมศิริปวส.
2นางสาว ปรัชญา เอกปัชชาปวส.
3นางสาว อารีรัตน์ ปัทมาลัยปวส.
4นางสาว จุฑามาศ เคล้าเครือปวส.
5นางสาว ณภัสสรณ์ จันทะคะมุดปวส.
6นางสาว จิราวรรณ โพธิ์ใบปวส.
7นางสาว อภิญญา เทียนเกตุแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากที่แผนกของเรา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเคสที่เสียแล้วเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถซ้อมได้ จึงกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไร้ประโยชน์ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ ในอุปกรณ์บางชิ้นที่อยู่ในเคส ที่น่าจะนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ อุปกรณ์ชิ้นนี้คือ พัดลมระบายความร้อน เพื่อความสวยงาม และคงทนน่าใช้ จึงได้เลือกโคมไฟจากด้ายมาประยุกต์เข้ากับเครื่องกระจ่ายกลิ่น โดยใช้ชื่อผลงานว่า “กลิ่นหอมสมุนไพร กับโคมไฟหรรษา” การที่พัดลมจะหมุนได้นั้น จะต้องมีกระแสไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ตัวนำไฟฟ้าที่ดีและไวคือ ปลั๊กไฟ การต่อพัดลมเข้ากับปลั๊กไฟโดยตรงนั้นทำง่ายมาก แต่กระแสไฟมากเกิน พัดลมจึงรับไม่ไหว ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการเดินไฟด้วยวิธีนี้ คณะผู้จัดทำจึงคิดและได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า จะใช้วิธีที่เดินไฟจาก ถ่านขนาด 9V เพราะมีกระแสไฟที่ไม่มาก และไม่น้อยเกินไป ที่สำคัญถ่านน่าจะ สามารถรองรับพัดลมได้ดี เป็นวิธีที่เหมาะสม และสมควรเป็นอย่างยิ่ง สรุปผลการทดลองในการกระจายกลิ่นสามารถกระจายกลิ่นได้จริง แต่ห้องที่กระจายได้เร็วสุดคือ ห้องขนาด 2×2 เมตร ใช้เวลาในการกระจายเพียง 1 นาที จนกลิ่นเต็มห้อง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ห้องมีขนาดที่เล็ก ดังนั้นขนานของห้องจึงมีผลต่อการกระจายกลิ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ได้พัดลมระบายความร้อนในเคส มาประดิษฐ์เป็นเครื่องกระจายกลิ่น
2ได้การดับกลิ่นอับในห้องนั้นๆ
3ได้ประยุกต์โคมไฟให้เข้ากับเครื่องกระจ่ายกลิ่น เพื่อผลงานที่สวยงามน่าใช้